Star-filled Created with Sketch.

JOWAT 930.94 - EVA čistič PUR lepidel

Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste alebo zaregistrujte.

Balenie
220g,⌀63 mm
 
5,5 kg (25 ks) ⌀63 mm
 

Popis produktu

Pravidelná údržba tavných a nanášacích zariadení, ktoré pracujú s tavným lepidlom na báze PUR. HOLZ-HER patróna. 

Príklady použitia: 

  • preplachovanie nanášacích zariadení, ktoré používajú PUR tavné lepidlá. 

Charakteristika: 

Jowat 930.94 sa používa k prepláchnutiu tavného systému PUR lepidiel. Následne zabraňuje reakcii možných zbytkov lepidiel v tavnom systéme. 

Teplota spracovania 

130 - 150  

°C 

Hustota pri 20 °C 

0,95 ± 0,02 

g/cm3 

Oblasť mäknutia 

cca 80 ± 5 

°C 

Viskozita pri 140 °C 

50.000 ± 5.000 

mPa·s 

Aplikácia: 

Najskôr vyprázdnite nanášacie zariadenie, potom naplňte čistiacim prípravkom a natavte. Po natavení nechajte čistiaci prípravok pretekať hadicou a dýzou. Postup opakujte znovu, aby boli odstránené všetky zbytky lepidla. Pred opätovným použitím zariadenia odstráňte všetky zbytky čistiaceho prostriedku. 

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste. 

Balenie a skladovanie: 

Uchovávajte v originálnom uzatvorenom balení na suchom a chladnom mieste pri teplotách 15 až 25 °C