Star-filled Created with Sketch.

JOWAT 930.74 - EVA čistič PUR lepidel

Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste alebo zaregistrujte.

Balenie
patróna 1,5 kg, ⌀124 mm
 

Popis produktu

Pravidelná údržba tavných a nanášacích zariadení, ktoré pracujú s tavným lepidlom na báze PUR. Patróna. 

Aplikácia: 

Najskôr vyprázdnite nanášacie zariadenie, potom naplňte čistiacim prípravkom a natavte. Po natavení nechajte čistiaci prípravok pretekať hadicou a dýzou. Postup opakujte znovu, aby boli odstránené všetky zbytky lepidla. Pred opätovným použitím zariadenia odstráňte všetky zbytky čistiaceho prostriedku. 

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste. 

Príklady použitia: 

  • preplachovanie nanášacích zariadení, ktoré používajú PUR tavné lepidlá. 

Charakteristika: 

Jowat 930.74 sa používa k prepláchnutiu tavného systému PUR lepidiel. Následne zabraňuje reakcii možných zbytkov lepidiel v tavnom systéme. 

Teplota spracovania 

100  - 140  

°C 

Hustota pri 20 °C 

0,95 ± 0,05 

g/cm3 

Oblasť mäknutia 

cca 80 ± 10 

°C 

Viskozita pri 120 °C 

20.000 ± 6.000 

mPa·s 

Balenie a skladovanie: 

Uchovávajte v originálnom uzatvorenom balení na suchom a chladnom mieste pri teplotách 15 až 25 °C