Star-filled Created with Sketch.

JOWAT 900.00 - Separačný prostriedok

Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste alebo zaregistrujte.

Balenie
9 kg
 

Popis produktu

Čistiaca pasta (olejovo vosková disperzia) na zabránenie priľnavosti lepidiel na báze močovinovej živice k povrchu lisov a strojov na nanášanie lepidiel. Uvoľňovacie činidlo pôsobiace na močovinové a melamínové živice, PVAc lepidlá.

Príklady použitia:

  • nedeformuje povrch dýhy,
  • nemá nepriaznivý vplyv na gumové časti valcov,
  • účinný aj pri vysokých teplotách (nad 120 ° C).

Balenie a skladovanie:

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchej a chladnej miestnosti (15 - 25 °C) 12 mesiacov od dátumu výroby.

Chrániť pred mrazom.

Charakteristika:

Jowat 900.00 sa pouzíva pre etážové krátko taktové lisy a podkladné lis. plechy.

 

Báza

Olejovo vosková disperzia

Hustota pri 20 °C

Ca. 0,95

g/cm3

Viskozita

Pasta

Teplotné rozmedzie:

20 – 140

°C

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.