Cookies a podmienky používania

Tieto stránky používajú cookies za účelom správneho fungovania stránok a lepšieho komfortu ich prehliadania. Cookies sú nápomocné pri zapamätaní si vašich aktivít a preferencií počas určitej doby, aby ste ich nemuseli opäť vkladať, keď sa budete na stránky vracať alebo prechádzať zo stránky na stránku. Informácie sú využívané na účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov. Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehliadača.

V prípade, že nechcete cookies využívať, vypnite ich používanie vo vašom prehliadači. V tomto prípade však nenesieme zodpovednosť za správne fungovanie nášho webu a e-shopu.

1. Aké druhy cookies používame?

Požívame dva typy:
- Bežné aplikačné dáta bez osobných údajov.
- Dáta pre Google Analytics.

2. Aké údaje sú v cookies ukladané?

V prípade zaškrtnutia „Trvalé prihlásenie" ukladáme užívateľské meno a zašifrované heslo.

3. Na akú dobu cookies ukladáme?

Užívateľské meno a zašifrované heslo ukladáme po dobu 365 dní.

4. Poskytujú sa dáta tretím stranám?

Hranipex, ako Správca dát zdieľa dáta z cookies súborov so spoločnosťou 3Brs (Spracovateľ), ktorá pre nás zabezpečuje bezpečnú prevádzku webu.

Vzhľadom k legislatíve Európskej únie, bol tento dokument pripravený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR).

Ďalšie dataily o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese
sk-gdpr@hranipex.com, prípadne na našej korešpondenčnej adrese Ulica priemyselná 1958/7, 038 52 Sučany.