DDL Czech Republic

Porovnávacie tabuľky


010

013 BS

014

015

016

017

018

020

021

023

025

026

027

028

029

034

035

036

037

038

090

113

115

116

117

  • HU 10482 - ABS biela hladká 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm lep.
  • HU 10482 - ABS biela perl.101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm lep., 22x0,7mm lep.
  • HU 10482 - ABS biela pe. jemná 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm lep.

119

15

205

207

214

215

216

221

222 BS

302

308

313

314

323

326

327

328

332

336

343

344

347

349

352

353

354

356

358

359

360

364

370

380

382

383

384

385

387

388

390

393

398

417

434

435

436

437

439

440

441

442

444

445

448

449

450

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

468

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

503

504

505

506

507

509

510

511

512

515

516

519

520

521

524

525

526

527

528

529

531

533

534

535

536

537

538

540

541

542

543

544

  • HD 241145 - ABS dub gravír - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm, 275x1mm H, 22x0,45mm lep., 42x0,45mm lep.
  • HD 243145 - ABS dub gravír - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep., 42x0,45mm lep.
  • PD 241145 - krytka dub gr. - fi 14x0,45mm, fi 20x0,45mm

545

546

548

549 HP

550 DP

552 HP

553 HP

554 HP

555 HP

556 HP

557 DP

559 HP

560 BS

561 HP

562 HP

563 HP

564 DP

565 HP

567 HP

568 HP

569 HP

570 HP

571 HP

572 DP

  • HD 21112 - ABS buk perl. - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm SK, 42x2mm, 115x0,8mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm lep.

573 HP

574 DP

575 DP

576 DP

577 DP

712

714