O spoločnosti

Spoločnosť Hranipex je popredným európskym výrobcom a dodávateľom produktov a odborného poradenstva pre nábytkársky priemysel. Skupina s centrálou v Českej republike bola založená v roku 1993 a v súčasnosti aktívne pôsobí vo viac než 60 krajinách sveta. Jej široké produktové portfólio tvorí nábytkové kovanie, hrany, lepidlá, čističe a ďalšie komponenty na výrobu nábytku. 

Spoločnosť Hranipex si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a riadi sa najvyššími etickými zásadami a princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Venuje pozornosť investíciám do výskumu a vývoja, bezpečnosti a kvality. Presadzuje nové technológie vedúce k energetickým úsporám a znižovaniu emisií. Posilňuje záväzok chrániť životné prostredie. 

Firemná kultúra spoločnosti je založená na pevných hodnotách, ktoré ju sprevádzajú po celú jej históriu. Starostlivosť o zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov aj dodávateľov vytvára dlhodobé vzťahy a úspešnú tímovú spoluprácu. Neoddeliteľnou súčasťou života skupiny Hranipex je rozsiahla charitatívna činnosť a podpora kultúrnych a športových aktivít.

Nadšením pre stály rozvoj a inovácie, vysokou pridanou hodnotou výrobkov a služieb buduje skupina Hranipex nové štandardy, posilňuje svoju trhovú pozíciu a stáva sa nielen pre zákazníkov voľbou číslo jedna.

Filip Winkelhofer

Filip Winkelhofer

Predseda predstavenstva HRANIPEX a.s.