HRANIPEX DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

Závesy NC70 a výsuvy RiexTrack (ďalej len "výrobok(-y)"), ktoré ste si u nás zakúpili, majú slúžiť požadovanému účelu bez akýchkoľvek technických problémov pri používaní vášho nábytku počas jeho predpokladanej životnosti až 20 rokov. Tieto výrobky boli na takéto dlhodobé bezproblémové používanie testované ich výrobcom a príslušnými európskymi certifikačnými orgánmi.

Preto sa ako distribútor týchto výrobkov zaväzujeme, že vám nad rámec požadovanej zákonnej záruky a po jej uplynutí bezplatne vymeníme všetky chybné výrobky (nie však iné druhy výrobkov alebo tovaru, ktoré vám predávame) tým, že vám poskytneme náhradné výrobky/náhradné diely.

Takéto náhradné výrobky/náhradné diely vám budú poskytnuté na adresu uvedenú vo vašej objednávke alebo na základe písomnej požiadavky na inú adresu v rámci Slovenska. V krajine, kde bol výrobok zakúpený (ďalej len "Územie").

Kroky a úkony, ktoré musíte vykonať, aby ste získali nárok na doživotnú záruku na výrobky a mohli ju využiť, sú nasledovné:

Ak si chcete uplatniť túto doživotnú záruku, musíte nás najprv kontaktovať e-mailom na adrese: sk-hranipex@hranipex.com.

Aby ste získali bezplatnú výmenu, musíte nám poskytnúť (i) reklamovaný chybný výrobok, zabalený vo vhodnom obale, (ii) stručný popis problému/poruchy a (iii) kópiu dokladu o kúpe, a to všetko do 30 dní od vzniku problému s kvalitou výrobku.

V praxi to znamená, že by ste mali chybný výrobok odstrániť alebo dať si odborne odstrániť z nábytku a poslať ho priamo nám (všetko na vaše náklady) spolu s dokladom o kúpe a stručným popisom problému.

Náhradný výrobok/diely vám zašleme do 30 dní na vami uvedenú adresu v rámci územia na naše náklady. Upozorňujeme, že následnú inštaláciu výrobku do vášho nábytku si musíte zabezpečiť sami na vlastné náklady.

Ak v čase odoslania žiadosti o výmenu nebudeme mať k dispozícii presne tie výrobky, ktoré ste si pôvodne zakúpili, bude vám dodaný alternatívny výrobok s rovnakým účelom/funkčnosťou a v rovnakej cenovej kategórii.

Súhlasíte s tým, že v maximálnom rozsahu povolenom zákonom sú týmto vylúčené akékoľvek iné nároky a práva, ktoré vám môžu vzniknúť podľa platných právnych predpisov, a najmä, že nenesieme zodpovednosť za žiadne náklady spojené s odstránením chybného výrobku a/alebo inštaláciou náhradného výrobku, ani za žiadne zvýšené náklady alebo škody (vrátane ušlého zisku), ktoré vznikli v dôsledku a/alebo v súvislosti s chybným výrobkom (na majetku akejkoľvek osoby) po uplynutí zákonnej záručnej doby.

Okrem toho nezodpovedáme za poškodené alebo nadmerne používané výrobky, ak je to spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo prevádzkou, nadmerným zaťažením alebo používaním na iný ako bežný účel alebo nesprávne navrhnutým používaním výrobkov, poškodením spôsobeným vyššou mocou (požiar, povodeň, nehoda počas prepravy atď.) a/alebo poškodením elektrických a elektronických komponentov.

Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky tejto doživotnej záruky (vrátane zrušenia tejto doživotnej záruky na konkrétne výrobky). Informácie týkajúce sa akejkoľvek takejto zmeny budú k dispozícii aj na našej webovej stránke www.hranipex.sk, preto vám dôrazne odporúčame, aby ste si pred uplatnením tejto doživotnej záruky pozorne prečítali túto webovú stránku.