Star-filled Created with Sketch.

Obmedzenia pre priemyselných a profesionálnych používateľov výrobkov obsahujúcich diizokyanáty

Všetky informácie o novom nariadení REACH nájdete tu.

Obmedzenia pre priemyselných a profesionálnych používateľov výrobkov obsahujúcich diizokyanáty

V Európskej únii nadobudnú v auguste účinnosť obmedzenia používania výrobkov obsahujúcich diizokyanáty podľa nariadenia REACH (registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok).

  • Chcete vedieť, ktorých výrobkov z nášho sortimentu sa to týka?
  • Chcete vedieť, aké povinnosti máte ako používateľ?
  • Uvažujete o školení a chcete zistiť, čo školenie zahŕňa?

Nielen tieto informácie nájdete tu: