December 2015

Copperfieldovo majstrovstvo optického klamu

Ako v dnešnej dobe plnej rozmanitostí ešte prekvapiť a vzbudiť záujem? Pri výbere nábytku usiluje náročný zákazník nielen o prvotriednu kvalitu, ale aj o jedinečnosť a možnosť sebavyjadrenia.

Pohľad z vtáčej perspektívy

Pri mnohých problémoch stačí, ak sa na ne pozrieme z iného uhla, a objaví sa riešenie. I názor sa v závislosti od posúdenia z rôznych strán môže zmeniť. Pri pohľade od úpätia sa hory zdajú byť ešte vyššie a vrcholky vzdialenejšie. Naopak, tvrdí sa, že z vtáčej perspektívy vyzerá svet opäť celkom inak a môžeme ho hodnotiť s nadhľadom.

Jesenný veľtrhový zber

V jesennom čase poľnohospodári i záhradníci zberajú plody svojej celoročnej práce a spriadajú plány na nadchádzajúcu sezónu. Mnoho zhodných parametrov vykazujú i veľtrhy, ktoré sa v hojnom počte konajú práve v jesenných mesiacoch. Tak na lokálnej, ako aj na medzinárodnej úrovni sa hodnotí končiaca sa sezóna, vo výstavných stánkoch sa stretávajú dlhoroční i noví potenciálni obchodní partneri. Zároveň sa vystavovatelia predháňajú v prezentácii noviniek, trendov a plánov na ďalší rok.