POZOR ZMENA DEKORU HD 241145! Číslo nového dekoru je HD 243145.