HRANITHERM 830 PUR transparent

HRANITHERM - 830 PUR transparent

HRANITHERM 830 PUR transparentReaktívne transparentné tavné lepidlo PUR pre olepovanie nábytkových hrán na olepovacích strojoch.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie dyhových hrán,
  • lepenie PVC a PP hrán.

 

Charakteristika:

Transparentné tavné lepidlo Hranitherm 830 PUR natur farby je vhodné pre lepenie hrán na profesionálnych olepovacích strojoch so špeciálnou PUR technológiou. Týmto spôsobom olepovania vytvoríte spoj s vysokou odolnosťou voči vode a teplu. Dobré výsledky aplikácie so štrbinovou tryskou a valčekovým nanášaním.

  • veľmi tenká transparentná vrstva lepidla
  • veľmi vysoká pevnosť
  • čisté obrábanie
  • jednoduché spracovanie vďaka riadenej reaktivite
  • po zosieťovaní veľmi vysoká tepelná odolnosť, vodeodolnosť a flexibilita za studena

 

Forma patróna
Farba transparentná
Viskozita, Brookfield 140 °C 50.000 ± 15.000 mPa·s
Otvorený čas ~ 15 sekúnd
Aplikačná teplota 130 - 150 °C
Reakčný čas (podľa podmienok prostredia) 3 - 5 dní
Obsah organických prchavých látok (VOC) 0 g/l

 

Aplikácia:

Vhodné pre stroje s tavným zariadením na PUR patróny s priemerom 124 mm. Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačné teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálov doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Odporúčaná teplota prostredia a materiálov
je 15 - 25 °C.

Zvyšné, nezreagovanej lepidlo na nábytkových dielcoch vyčistite pomocou prípravku Hraniclean 01 (08).
V tavnom zariadení použite prípravok PUR-cleaner 890 vo forme patróny 1,7 kg (modrá farba) k vytlačeniu lepidla zo systému alebo PUR-cleaner 892 HL pre čistenie zosieťovaného lepidla za tepla.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Patróna 2 kg v hliníkovej fólii (na objednávku balenie 20 kg patróna, sud alebo 194 kg sud - žiadajte u svojho obchodného zástupcu). Uchovávajte v originálnom obale. Trvanlivosť 12 mesiacov, ak je skladované v uzavretých obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote 15 - 25 °C.