HRANITHERM 603.00 transparent

HRANITHERM - 603.00 transparent

HRANITHERM 603.00 transparent

Balenie
1 patrona
6 kg (24 patron)


Transparentné neplnené tavné lepidlo na báze EVA v patrónach je určené pre lepenie nábytkových hrán v HOLZ-HER patrónových zriadeniach.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie dyhových hrán,
  • lepenie PVC a PP hrán.

 

Charakteristika:

Transparentné tavné lepidlo Hranitherm 603.00 na báze EVA je vhodné pre lepenie hrán na olepovacích strojoch so strednou až vyššou rýchlosťou posuvu. Vyniká vysokou tepelnou odolnosťou, stredným otvoreným časom a vysokou pevnosťou lepeného spoja. Dostupné aj v bielej farbe (Hranitherm 603.01).

Viskozita Brookfield pri 200 °C 60.000 - 85.000 mPa·s
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 105 - 115 °C
Hustota 1,00 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 170 - 190 °C
Teplota na valci 190 - 220 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Ideálna rýchlosť posuvu 8 - 30 m/min
Nános 145 - 210 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.