HRANITHERM 1000.70 natur

HRANITHERM - 1000.70 natur

HRANITHERM 1000.70 natur

Balenie
1 patrona
7,2 kg (72 patron)


Mierne plnené tavné lepidlo béžovej (natur) farby v patrónach na báze EVA je určené pre lepenie nábytkových hrán s ručnými olepovacími zariadeniami Festool.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán,
  • lepenie PVC hrán,
  • lepenie hrán z lamina.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 1000.70 na báze EVA svetlobéžovej farby sa vyznačuje dokonalou všestrannosťou vzhľadom k vynikajúcim vlastnostiam ako je rýchlosť tavenia, vyššia tepelná odolnosť a viskozita. Ideálny kompromis pre všetky farebné kombinácie. Dostupné aj v bielej farbe (Hranitherm 1000.71).

Viskozita Brookfield pri 200 °C 50.000 - 80.000 mPa·s
Melt index pri 190 °C 130 - 170 g/10 min
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 100 °C
Hustota 1,16 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Aplikačná teplota 190 - 200 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.