HRANITHERM 1000.30 transparent

HRANITHERM - 1000.30 transparent

HRANITHERM 1000.30 transparent

Balenie
1 patrona
6 kg (72 patron)


Neplnené tavné lepidlo v patrónach na báze EVA je určené pre lepenie nábytkových hrán ručnými olepovacími zariadeniami Festool.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán,
  • lepenie PVC hrán,
  • lepenie hrán z lamina.

 

Charakteristika:

Transparentné tavné lepidlo Hranitherm 1000.30 na báze EVA sa vyznačuje dokonalou všestrannosťou vzhľadom k vynikajúcim vlastnostiam ako je rýchlosť tavenia, vyššia tepelná odolnosť a viskozita. Dostupné aj v bielej farbe (Hranitherm 1000.31).

Viskozita Brookfield pri 200 °C 60.000 - 85.000 mPa·s
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 105 - 115 °C
Hustota 1,0 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:
Aplikačná teplota 190 - 210 °C
Vlhkosť materiálu  8 - 10 %
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.