HRANITHERM 617.00 natur

HRANITHERM - 617.00 natur

HRANITHERM 617.00 naturStredne plnené tavné lepidlo béžovej (natur) farby na báze EVA v granuliach je určené pre lepenie nábytkových hrán. Vzhľadom k strednému obsahu plnív je výborným riešením pre menšie a stredné olepovacie stroje.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie PVC a PP hrán,
  • lepenie lamino (FALC) hrán,
  • lepenie dyhových hrán.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 617.00 na báze EVA béžovej (natur) farby sa vyznačuje dokonalou všestrannosťou vzhľadom k vynikajúcim vlastnostiam, ako je rýchlosť tavenia, vyššia tepelná odolnosť a čistá prevádzka bez tvorby nežiaducich vláken a viskozita. Dostupné aj v bielej farbe (Hranitherm 617.01).

Viskozita Brookfield pri (200 °C s27/2 rpm) 55.000 - 75.000 mPa·s
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 96 °C
Hustota pri 20 °C 1,30 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 170 - 190 °C
Teplota na valci 190 - 210 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Ideálna rýchlosť posuvu 10 - 50 m/min
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.