HRANITHERM 608.80 natur

HRANITHERM - 608.80 natur

HRANITHERM 608.80 naturPlnené tavné lepidlo svetlobéžovej farby na báze EVA v granuliach je určené pre štandardné olepovanie nábytkových hrán na olepovacích strojoch s pomalým posuvom.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie PVC hrán.
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie dyhových hrán,
  • ručné tvarové olepovanie,
  • obaľovanie profilov.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 608.80 na báze EVA svetlobéžovej farby je určené k použitiu na olepovacích strojoch s pomalým strojným alebo ručným posuvom. Vyznačuje sa dobrou zmáčavosťou a veľkou lepiacou silou.

Viskozita Brookfield pri (200 °C s27/2 rpm) 40.000 - 65.000 mPa·s
Melt index pri 190 °C 180 - 230 g/10 min
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 93 - 100 °C
Hustota pri 20 °C 1,25 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 160 - 170 °C
Teplota na valci 190 - 220 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 12 %
Ideálna rýchlosť posuvu 4 - 8 m/min

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.