HRANITHERM 605.20 natur

HRANITHERM - 605.20 natur

HRANITHERM 605.20 naturTavné lepidlo béžovej (natur) farby s nízkou tavnou teplotou na báze EVA v granuliach je určené pre ručné tvarové olepovanie nábytkových hrán na ručných olepovacích strojoch.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie dyhových hrán.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 605.20 na báze EVA béžovej (natur) farby je ideálne pre lepenie pri nižších teplotách spracovania. Vyniká dobrou adhéziou a je možné ho aplikovať nie len na hranu dosky, ale aj na nábytkovú hranu v hrúbke 0,45 mm. Dostupné aj v bielej farbe (Hranitherm 605.21).

Viskozita Brookfield pri (200 °C s27/2 rpm) 10.000 - 14.000 mPa·s
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 79 - 83 °C
Hustota pri 20 °C 1,27 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 130 - 140 °C
Teplota na valci 140 - 160 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.