HRANITHERM 600.31 biele

HRANITHERM - 600.31 biele

HRANITHERM 600.31 bieleNeplnené tavné lepidlo bielej farby na báze EVA v granuliach je určené pre lepenie nábytkových hrán. Je vhodné pre soft-forming a pre IMA a HOMAG centrá.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie dyhových hrán,
  • lepenie PVC a PP hrán,
  • soft-forming.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 600.31 na báze EVA bielej farby je vhodné pre lepenie hrán na olepovacích strojoch s vyššou rýchlosťou posuvu. Vyniká vysokou tepelnou odolnosťou, krátkym otvoreným časom a vysokou pevnosťou lepeného spoja. Dostupné aj v transparentnej (Hranitherm 600.30) a čiernej farbe (Hranitherm 600.39).

Viskozita Brookfield pri (200 °C s27/2 rpm) 50.000 - 80.000 mPa·s
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 105 - 115 °C
Hustota pri 20 °C 1,05 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 170 - 190 °C
Teplota na valci 180 - 200 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Ideálna rýchlosť posuvu 12 - 30 m/min
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.