HRANITHERM 600.21 biele

HRANITHERM - 600.21 biele

HRANITHERM 600.21 bieleTavné lepidlo bielej farby s nižšou tavnou teplotou na báze EVA v granuliach je určené pre lepenie nábytkových hrán na automatických olepovacích strojoch.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie PVC a PP hrán.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 600.21 na báze EVA bielej farby sa vyznačuje predovšetkým dlhším otvoreným časom a dobrou tepelnou odolnosťou lepených spojov. Vďaka nižšej viskozite sa lepšie roznáša po hrane, vhodné pre menšie typy olepovacích strojov.  Dostupné aj v béžovej (natur) farbe (Hranitherm 600.20).

Viskozita Brookfield pri (200 °C s27/2 rpm) 18.000 - 28.000 mPa·s
Rýchlosť tavenia pri 190 °C 145 - 175 °C
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 85 - 90 °C
Hustota pri 20 °C 1,35 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 150 - 170 °C
Teplota na valci 160 - 180 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Ideálna rýchlosť posuvu 8 - 15 m/min
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.


Doporučené produkty