HRANITHERM 600.18 hnedé

HRANITHERM - 600.18 hnedé

HRANITHERM 600.18 hnedéPlnené tavné lepidlo hnedej farby na na báze EVA v granuliach je určené pre lepenie nábytkových hrán.

Príklady použitia:

  • lepenie ABS hrán s primerom,
  • lepenie lamino hrán,
  • lepenie PVC a PP hrán.

 

Charakteristika:

Tavné lepidlo Hranitherm 600.18 na báze EVA hnedej farby, mimoriadne komplexné vzhľadom k jeho výbornej rýchlosti tavenia, otvorenému času a viskozite. Je odolné proti tvorbe vlákien. Dostupné aj v béžovej (natur) (Hranitherm 600.10), bielej (Hranitherm 600.11), a čiernej farbe (Hranitherm 600.19).

Viskozita Brookfield pri (200 °C s27/2 rpm) 80.000 - 110.000 mPa·s
Rýchlosť tavenia pri 190 °C 145 - 175 g/10 min
Bod mäknutia (krúžok a gulička) 95 - 110 °C
Hustota pri 20 °C 1,53 g/cm3
Vhodné pracovné podmienky:    
Teplota v tavnej nádobe 190 - 210 °C
Teplota na valci 200 - 220 °C
Vlhkosť materiálu 8 - 10 %
Ideálna rýchlosť posuvu 10 - 50 m/min
Tlak na prítlačné valce 3 - 5 kg/cm2

Aplikácia:

Pri použití tavného lepidla dodržujte aplikačnú teplotu a pravidelne ju kontrolujte meraním na valčeku alebo dýze. Teplota uvedená na ovládacom paneli olepovacieho stroja môže byť od skutočnej teploty odlišná. Nižšia teplota lepidla môže ovplyvniť dĺžku otvoreného času a následne znížiť kvalitu lepeného spoja. Pri vyššej teplote dochádza k degradácii lepidla s vplyvom na farbu, viskozitu a adhéziu. Pri olepovaní rôznych druhov materiálu doporučujeme pravidelné testovanie pevnosti a kvality olepenia. Doporučená teplota prostredia a materiálu je 15 - 25° C.

Zbytky lepidla na nábytkových dielcoch vyčistíte pomocou prípravku Hraniclean 01 (08). V tavných vaničkách použite prípravok Jowat 236.50.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale. Pri skladovaní v uzatvorených obaloch na chladnom a suchom mieste pri teplote do 20 °C má trvanlivosť 24 mesiacov.


Doporučené produkty