HRANIPUR PUR 45

HRANIPUR - PUR 45

HRANIPUR PUR 45S týmto lepidlom dosiahnete dokonalého výsledku pri konštrukčnom lepení. Vďaka svojej odolnosti voči vode a teplu a starnutiu je je ideálnym pomocníkom pri spojovaní najrôznejších povrchov.

Príklady použitia:

  • lepenie dreva,
  • lepenie vláknitého cementu,
  • lepenie kovov,
  • lepenie sendvičových dosiek s polystyrénom,
  • lepenie polyuretánu,
  • lepenie PVC,
  • lepenie sklenených vát,
  • lepenie minerálnych vĺn s rôznymi povrchovými úpravami,
  • lepenie MFD dosiek. 

 

Charakteristika:

Hranipur 45 je jednokomponentné polyuretánové lepidlo hnedej farby, ktoré má široké využitie. Lepidlo je silne vodeodolné a tepluvzdorné. Vytvrdzuje sa kontaktom so vzdušnou vlhkosťou.

Viskozita Brookfield pri 23 °C g4/20 ot/min 4.000 - 10.000 mPa·s
Otvorený čas pri 23 °C, izbová vlhkosť 50 % 25 - 45 min
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov:    
Vlhkosť lepeného materiálu 8 - 10 %
Teplota materiálu, prostredia a lepidla 18 - 22 °C
Lisovací čas 120 min

Aplikácia:

Pred aplikáciou dbajte na to, aby všetky materiály boli čisté, bez prachu a mastnoty. Po očistení môžete začať lepiť. Lepidlo naneste na ten materiál, ktorý je bez laku či farby. Po nanesení priložte k druhému povrchu a zalisujte k sebe. V prípade, že chcete skrátiť dobu lisovania, navlhčite jeden z lepených materiálov.

Dobu tvrdnutia ovplyvňuje hodnota vlhkosti. Keď je vlhkosť nízka, doba tvrdnutia sa predlžuje a naopak.

Varovanie: s rastúcou vlhkosťou sa tiež zvyšuje penivosť.

Mechanické, torzné, ťahové a tlakové skúšky je možné uskutočniť asi po 24 hodinách.

Pri používaní neklaďte produkt do blízkosti otvoreného plameňa alebo zdroja iskier, mohlo by dôjsť k vzplanutiu.

Lepidlo z aplikačného náradia doporučujeme čistiť prostriedkom Hraniclean 03 (nevytvrdnuté lepidlo) alebo Hraniclean 04 (vytvrdnuté lepidlo).

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom a uzavretom balení pri teplote 10 - 30 °C. Trvanlivosť je pri správnom skladovaní 9 mesiacov.


Doporučené produkty