HRANIPUR PUR 05 transparent

HRANIPUR - PUR 05 transparent

HRANIPUR PUR 05 transparentJednozložkové polyuretánové lepidlo s vysokou priľnavosťou

Príklady použitia:

  • lepenie dreva,
  • lepenie vláknitého cementu,
  • lepenie kovov,
  • lepenie sendvičových dosiek s polystyrénom,
  • lepenie polyuretánu,
  • lepenie PVC,
  • lepenie sklenených vát,
  • lepenie minerálnych vĺn s rôznymi povrchovými úpravami,
  • lepenie MFD dosiek.

 

Charakteristika:

Hranipur 05 je jednokomponentné transparentné polyuretánové lepidlo, ktoré má široké využitie. Lepidlo je silne vodeodolné a tepluvzdorné. Vytvrdzuje sa kontaktom so vzdušnou vlhkosťou.

Konzistencia pastovitá  
Hustota 1,10 - 1,16 g/cm3
Tepelná odolnosť -20 ÷ +70 °C
Teplota materiálu, prostredia, lepidla +5 ÷ +35 °C
Otvorený čas pri 23 °C, izbová vlhkosť 50 % 5 - 10 min
Vlhkosť lepeného materiálu 8 - 10 %
Lisovací čas 15 - 20 min

Aplikácia:

Povrchy musia byť čisté, bez prachu a mastnoty. Slabé navlhčenie povrchu zabezpečí väčšiu priľnavosť. Aplikovať pri teplote +5°C až 35°C. Hranipur 05 sa nanáša len na jednu lepenú plochu do 2 minút. Odporúča sa pritlačiť dva materiály spolu po dobu 15 - 20 minút až kým lepidlo úplne nevytvrdne. Nezaschnuté lepidlo je možné vyčistiť pomocou Hraniclean 03.

Dobu tvrdnutia ovplyvňuje hodnota vlhkosti. Keď je vlhkosť nízka, doba tvrdnutia sa predlžuje a naopak.

Lepidlo z aplikačného náradia doporučujeme čistiť prostriedkom Hraniclean 03 (nevytvrdnuté lepidlo) alebo Hraniclean 04 (vytvrdnuté lepidlo).

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri 20°C v originálnych uzatvorených obaloch.
Skladovanie produktov pri vyššej teplote než 30°C môže spôsobiť zmenu jeho vlastností.
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
Skladujte pri teplote nad 10°C