H-SILICONE mirror

H-SILICONE - mirror

H-SILICONE mirrorKartónové balenie: 15 ks


Montážne lepidlo / tesniaca hmota na pripevňovanie zrkadiel na rôzne podklady.

Príklady použitia:

  • pripevňovanie zrkadiel na podklady, napr. glazúra, sklo, omietka, betón, doska OSB, drevo, preglejka,
  • lepenie zrkadlových mozaík v sprchových kabínach,
  • pripevňovanie zrkadiel na povrchy vystavené vibráciám a pnutiam (nové stavby),
  • pripevňovanie veľkorozmerných dosiek lacobel (stavebné systémy s posuvnými dverami),
  • utesňovanie okrajov zrkadiel,
  • vlepovanie zrkadiel do kovových drevených a plastových rámov,
  • pripevňovanie sklenených elementov mimo budov.

 

Charakteristika:

H-silicone mirror je jednozložkové lepidlo bez rozpúšťadiel. Je bezfarebné. Má výbornú priľnavosť k väčšine materiálov a podkladov používaných v stavebníctve. Tieto podklady sú najmä sklo, surové a lakované drevo, glazúra, tehly, betón, plynobetón, cement, malta, sklenené lamináty, kovy a väčšina neplastických umelých hmôt. Prípravok vďaka svojej výborné konzistencii a farbe umožňuje utesniť okraje zrkadiel.

Doba spracovania cca 10 min
Doba úplného vytvrdnutia pri zachovaní relatívnej vlhkosti 55% 2 mm / 24 h  
Teplota aplikácie (použitie) +5 až 40 °C
Tepelná odolnosť vytvrdnutého výrobku -40 až +180 °C
Priečny modul v ťahu v teplote 23°C 0,29 až 0,30 N/mm2
Tvrdosť podľa Shore A 19 Sh A
Hustota 1,00 - 1,05 g/cm3
Priečny modul rozťažnosti pri teplote 23°C podľa ISO 8339 200 %
Výťažnosť Z kartuše 310 ml je možne získať asi 18 bm škáry o rozmeroch 4×4 mm

Aplikácia:

Pred použitím vyčistite povrch, na ktorý má byť silikón nanesený. Povrch zbavte prachu, peľu, tuku, maziva, hrdzi a ďalších látok, ktoré znižujú priľnavosť. Sklenené, drevené a glazúrované povrchy odmastite pomocí alkoholu, extrakčného benzínu alebo iného rozpúšťadla. Zhrdzavené a oceľové povrchy vyčistite pomocou drôtenej kefy. Oxidované kovy, napr. meď a olovo najprv vypieskujte, a potom antikorózne zabezpečte. Pred použitím výrobku vykonajte skúšku priľnavosti na používanom podklade. V prípade používania doštičiek lacobel neznámeho výrobcu vykonajte pred lepením skúšku aplikácie, za účelom zistenia či sa netvoria farebné zmeny na úžitkovom povrchu doštičiek. Zrkadlá musia byť v súlade s normou STN EN 1036-1 (701040) Sklo v stavebníctve. Pred začatím aplikácie silikónu zabezpečte okraje ochrannou páskou. H-silicone mirror vo väčšine prípadov nevyžaduje podklad.

Odrežte koncovku aplikačnej špičky ponechajúc časť závitu. Aplikátor našraubujte na závit, odrežte pod uhlom v šírke prispôsobenej do vykonávanej škáry. Nanášajte pomocou ručných alebo pneumatických pištolí.

Výrobok nanášajte rovnoúhlymi zvislými pásmi, alebo bodovo s cieľom umožniť vyparovanie vedľajších produktov vytvrdzovania silikónu. Nanesený silikón je možné vyhladzovať špachtľou na roztieranie silikónu namočenou v mydlovom roztoku. Používajte náradie z umelej hmoty alebo nehrdzavejúcej ocele.

Počkajte, pokiaľ nedôjde k vytvrdeniu silikónu, ku ktorému dochádza reakciou so vzdušnou vlhkosťou, a až potom utesnite okraje zrkadla. Tesnenie vykonávajte vždy v podmienkach umožňujúcich prístup vzduchu. Po prilepení zrkadla ho nechajte podoprené niekoľkých hodín, doba závisí na vlhkosti a hmotnosti zrkadla.

Pre dlhšiu trvanlivosť lepidla pravidelne premývajte vytvrdené škáry všeobecne dostupnými prostriedkami. Po ukončení práce náradie utrite papierovými servítkami a umyte rozpúšťadlom.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom obale a uzatvorenom balení pri teplotách 5 až 35 °C. Trvanlivosť je pri dodržaní správneho skladovania 12 mesiacov odo dňa výroby. Lepidlo uchovávajte mimo dosahu detí a chráňte pred mrazom.