HRANICON HraniCon 51

HRANICON - HraniCon 51

HRANICON HraniCon 51

Balenie
20 l žltý (UN 1133)

Skladom na centrále, dodanie do 3 - 7 dní

Balenie
4 l žltý (UN 1133)


Univerzálne chloroprénové lepidlo bez toluénu na plošné lepenie. Má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných povrchov. Odolné voči vode a starnutiu. Určené k profesionálnemu použitiu.

Príklady použitia:

  • lepenie prírodnej a syntetickej kože.
  • lepenie textílií, čalúnnických textílií, plstí,
  • lepenie automobilových podlahovín a korku,
  • lepenie HPL/CPL laminátov na drevotrieskové a MDF dosky,
  • lepenie peny,
  • lepenie gumy a dýh.

 

Charakteristika:

Lepidlo Hranicon 51 má žltú farbu. Vyniká silnou počiatočnou lepivosťou a vysokou konečnou pevnosťou. Lepidlo je horľavé. Nedoporučujeme Hranicon 51 pre lepenie PP, PE, pevného PVC, penového polystyrénu a iných povrchov citlivých na rozpúšťadla.

Obsah sušiny 16 %
Viskozita 350 mPa·s
Hustota 0,83 ±0,02 g/ml
Otvorený čas 3 - 10 min.
Konečná pevnosť 3 dni
Horľavosť +  
Tepelná odolnosť -30 až +110 °C

Aplikácia:

Hladké povrchy (guma, koža) najskôr pripravte k lepeniu pomocou brúsneho papiera. Vzniknutý prach odstráňte. Povrch materiálu musí byť vždy zjednotený, rovný, suchý, zbavený prachu, škrabancov, prasklín, bez nečistôt a látok, ktoré bránia adhézii.
Odporúčame pred nanesením vykonať skúšku priľnavosti. Po vykonanej skúške lepidlo premiešajte a naneste na oba povrchy pomocou striekacej pištole s tryskou o priemere 1,4 až 2,0 mm a pod tlakom 4 až 6 barov. Obaja povrchy spojte a pritlačte k sebe. V prípade potreby môžete vykonať opravu zlepených materiálov do niekoľkých minút. Po aplikácii nechajte lepidlo schnúť cca 3 až 10 minút, čas závisí na okolitých podmienkach a vlastnostiach podkladu povrchu. Plnej pevnosti dosiahne spoj za 3 dni od doby lepenia.
Aplikujte pri teplote 16 až 25 ° C.
Pred vytvrdnutím môžete povrch čistiť acetónom alebo univerzálnym čističom Hraniclean 01. Po vytvrdnutí čistite len mechanicky.
Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom uzavretom balení pri teplotách 5 až 25 °C na suchom mieste chránenom pred mrazom a nadmerným teplotám. Trvanlivosť je pri dodržaní správneho skladovania 12 mesiacov odo dňa výroby.