HRANICON HraniCon 50

HRANICON - HraniCon 50

HRANICON HraniCon 50

Balenie
1 l (UN1133)
4 l červený
20 l červený