HRANICON HraniCon 30

HRANICON - HraniCon 30

HRANICON HraniCon 30

Balenie
1 l (UN 1133)
5 l (UN 1133)


Lepidlo na báze rozpúšťadiel. Je vhodné pre spojovanie najrôznejších materiálov, a preto má veľmi široké využitie.

Príklady použitia:

  • ručné lepenie ABS hrán,
  • lepenie polyuretánovej a polyétherovej peny,
  • lepenie dreva a kovov,
  • lepenie plastových dosiek,
  • lepenie prírodných a syntetických tkanín,
  • lepenie prírodnej a syntetickej kože.

 

Charakteristika:

Hranicon 30 je lepidlo transparentnej až žltej farby na báze polychloroprénu. Spoj je pevný a pružný s dobrou odolnosťou voči starnutiu, vlhkosti a nízkej teplote.
Lepidlo má niekoľko obmedzení. Nedoporučujeme ho pre lepenie plastifikovaného PVC a jeho derivátov, plastifikátory obsiahnuté v týchto produktoch by mohli preniknúť do vrstvy lepidla a ohroziť tak pevnosť spoja.

Obsah sušiny 24 - 28 %
Viskozita 7.500 - 8.500 mPa·s
Otvorený čas cca 30 min
Horľavosť +  

Aplikácia:

Pred aplikáciou Hranicon 30 sa uistite, že všetky povrchy sú suché, zbavené prachu, zbavené od znečistenia olejmi alebo separačnými činidlami. V prípade potreby môžete použiť na vyčistenie dielov príslušné rozpúšťadlo. Po očistení povrchu aplikujte na oba povrchy lepidlo Hranicon 30 pomocou štetca alebo špachtle. Lepidlo nanášajte rovnomerne. Na vysoko porézne povrchy odporúčame aplikovať dve vrstvy lepidla. 
Po aplikácii lepidla spojte oba povrchy, riadne ich k sebe pritlačte, aby k sebe tesne priliehali a nevznikali vzduchové bubliny. Ak pred inštaláciou uplynie doba dlhšia ako určený otvorený čas, vykonajte krátku tepelnú reaktiváciu za použitia infračervených žiaroviek alebo pomocou teplovzdušného ventilátora.
Konečnú pevnosť spoja merajte najskôr po 48 hodinách od aplikácie.
Pred vytvrdením môžete povrch čistiť acetónom alebo univerzálnym čističom Hraniclean 01. Po vytvrdnutí čistite len mechanicky.
Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom uzavretom obale pri teplotách 10 až 35 °C. V prípade skladovania pri nízkych teplotách je dostačujúce, aby ste lepidlo pred použitím zohriali pri izbovej teplote. Trvanlivosť je pri dodržaní správneho skladovania 12 mesiacov od dátumu plnenia.