HRANIRESIN HraniResin 47

HRANIRESIN - HraniResin 47

HRANIRESIN HraniResin 47Močovino-formaldehydová živica s prídavkom špeciálneho prášku. Slúži k lepeniu za tepla v drevárskom priemysle. Má priaznivé vlastnosti pre pohodlné použitie.

Príklady použitia:

  • lepenie preglejok,
  • lepení plnených panelov,
  • lepení papiera,
  • lepení dýh.

 

Charakteristika:

Hraniresin 47 je biele alebo orechovo zafarbené lepidlo v prášku. Najlepšie využitie nájde v drevárskom priemysle. Dreviny ako breza, palisander, teak, jedľa a šípka môžu vyžadovať špeciálne zloženie, je dôležité, aby ste zaistili vhodné lepidlo k danému podkladu.

Špecifická váha cca 0,5 g/cm3
Viskozita Brookfield pri 20 °C s 3/5 rpm roztok vo vode 2:1 2.000 - 7.000 mPa·s
Výrobok musí byť zriedený vodou na cca 65 % obsahu pevných látok podľa nasledujúceho zloženia:
Hraniresin 47
Studená voda (15 - 20 °C)
10
5
kg
kg
Čas spracovateľnosti pri:
15 °C
20 °C
30 °C
 
7
4
2
 
h
h
h
Čas vytvrdzovania pri:
60 °C
80 °C
100 °C
 
8
100
50
 
min
s
s
Pri aplikácii produktu sa musí predĺžiť čas vytvrdzovania o minútu na každý mm hrúbky.

Aplikácia:

Lepidlo nanášajte pomocou aplikátora s valčekom, špachtľou alebo štetcom. Množstvo lepidla je nutné rozložiť v závislosti od druhu materiálu (obvykle medzi 100 a 200 g/m2). Prevádzkový tlak lisu je v závislosti od použitého materiálu, v rozmedzí od 0,8 do 2 kg/cm2.

Lepiaca zmes by mala byť pripravovaná v nekovových nádobách (napr. z nerezovej ocele). Pred použitím vo výrobe je nutné vykonať vlastné testy a otestovať všetky podklady určené k lepeniu. Je na zodpovednosti užívateľa zaistiť vhodnosť lepidla k danému podkladu.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Uchovávajte v originálnom uzavretom balení pri teplote 10 - 30 °C. Trvanlivosť je pri dodržaní správneho skladovania 6 mesiacov. Chráňte pred vlhkom, pretože má hydroskopickú povahu. Vlhké prostredie môže viesť k tvrdnutiu a lepidlo sa môže stať nepoužiteľným.