HRANICOLL DW

HRANICOLL - DW

HRANICOLL DW

Skladom na centrále, dodanie do 3 - 7 dní

Balenie
20 kg


Disperzné lepidlo určené pro bezkontaktné vstrekovanie v papierenskom a spracovateľskom priemysle. Vhodné pro automatické lepenie kolíkov.

Príklady použitia:

  • vlepovanie spojovacích kolíkov na nízkotlakových strojoch,
  • bezkontaktné postrekovanie pri výrobe vlnitej lepenky.

 

Charakteristika:

Neplnené PVAc disperzné lepidlo určené pre bezkontaktné vstrekovanie. Tento výrobok umožňuje veľmi vysokú rýchlosť linky.

Minimálna teplota lepidla, miestnosti a materiálu 10 °C
Viskozita Brookfield cca 500 mPa·s
pH cca 4,5  
MFT cca 0 °C

Aplikácia:

Povrchy dôkladne zbavte prachu a mastnoty.

Lepidlo slúži najmä pre bezkontaktnú aplikáciu za použitia trysky. Otvorený čas, čas tuhnutia a čas lisovania ovplyvňuje okrem iného teplota, vlhkosť a nasiakavosť materiálov, hmotnosť vrstvy a napätie vo vnútri materiálu.

Po použití môžete stroje a zariadenia vyčistiť studenou alebo teplou vodou s pomocou čistiaceho koncentrátu Hraniclean 07.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste..

Balenie a skladovanie:

Skladovať v originálnych a dobe uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 -25°C). Chrániť pred mrazom! Spotrebovať do 6 mesiacov od dátumu plnenia.