HRANICOLL D4

HRANICOLL - D4

HRANICOLL D4

Balenie
5 kg
25 kg
800 ml


Vysoko kvalitné disperzné lepidlo odolné proti vode a vysokým teplotám. Môžete ho použiť v exteriéri na materiály vystavené poveternostným vplyvom.

Príklady použitia:

  • lepenie okenných rámov,
  • lepenie tvrdého i mäkkého dreva,
  • lepení škár v doskách,
  • lepení plošných povrchov.

 

Charakteristika:

Hranicoll D4 je jednozložkové disperzné lepidlo na báze vody a má širokú využiteľnosť. Vďaka svojej odolnosti je lepidlo vhodné obzvlášť pro segmentované profily, okenné hranoly a hrany okien.

Teplota miestnosti, materiálu a lepidla 18 - 22 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu 60 - 70 %
Vlhkosť dreva (mala by korelovať s neskoršou vlhkosťou dreva):
Vnútorné použitie cca
Vonkajšie použitie cca
 
 
8 - 10
11- 15
 
 
%
%
Nanášané množstvo: v závislosti na aplikácii 80 - 150 g/m²
Lisovací tlak pre beznapäťové obrobky 0,1 - 1 N/mm2
Minimálna doba lisovania:
Laminovanie okenných hranolov
Montážne lepenie
 
20 - 25
8 - 15
 
min
min

Aplikácia:

Pri práci s drevom najskôr drevo riadne ohobľujte, zbavte ho prachu a mastnoty, nerovnosti povrchu totiž spôsobujú dlhšiu dobu tuhnutia a menšiu mechanickou pevnosť.

Hranicoll D4 nanášajte bežnými aplikačnými nástroji na jednu alebo obidve strany. Množstvo nanášaného lepidla závisí na nasiakavosti a vlastnostiach povrchu lepených materiálov. Teplota, vlhkosť, nasiakavosť materiálu, hmotnosť nánosu a napätie vo vnútri materiálu majú rôzny vplyv na otvorený čas, čas tuhnutia a čas lisovania. Teplo urýchľuje proces tuhnutia a skracuje otvorený čas. Počas otvoreného času sa diely spájajú a lisujú, lepidlo nanášajte pri teplote nad +12 °C.

Po použití môžete stroje a zariadenia vyčistiť studenou alebo teplou vodou s pomocou čistiaceho koncentrátu Hraniclean 07.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Skladovať v originálnych a dobe uzatvorených obaloch. Trvanlivosť je pri dodržaní správneho skladovania 9 mesiacov od dátumu plnenia. Prípravok chráňte pred mrazom a teplotou vyššou ako 25 °C.

Pri dlhšom skladovaní lepidla sa môže zvýšiť viskozita, v takomto prípade doporučujeme výrobok pred použitím zamiešať. Tato skutočnosť nemá vplyv na adhézne vlastnosti výrobku.