HRANICOLL D3

HRANICOLL - D3

HRANICOLL D3Vysoko kvalitné disperzné lepidlo na lepení spojov v interiéri, ktoré odolá vlhkosti, ale nie trvalému pôsobeniu vody. Vďaka širokému použitiu ide o univerzálne lepidlo.

Príklady použitia:

  • lepenie tvrdého i mäkkého dreva,
  • lepenie spojov napr. dverí, okenných rámov a nábytku,
  • lepenie drevotriesok a ďalších materiálov na báze dreva,
  • lepenie parkiet, laminátových a dyhových podláh.

 

Charakteristika:

Hranicoll D3 je lepidlo transparentnej farby na báze PVAc. Má široký rozsah využitia. Vďaka vyššej odolnosti voči vlhkosti a teplu ho využijete nielen v interiéri, ale i v krytých exteriéroch.

Minimálna teplota lepidla, miestnosti a materiálu 15 °C
Množstvo nánosu 150 - 200 g/m2
Otvorený čas 5 - 8 min
Lisovací tlak > 0,5 N/mm2
Minimálny lisovací čas pri:
NT
50 °C
90 °C
 
cca 30
cca 4
cca 1,5
 
min
min
min
Viskozita cca 12.000 mPa·s
Obsah sušiny cca 50 %
pH cca 3,2  
MFT cca 4 °C

Aplikácia:

Pri použití lepidla môžete zvoliť akýkoľvek bežný spôsob nanášania. Pred použitím prípravok premiešajte a pre istotu otestujte všetky podklady určené k lepeniu.

Pri aplikácii zabráňte kontaktu lepidla so železom, farebnými kovmi (mosadz, zinok, cín, meď, hliník a iné) a s alkalickými materiálmi. Pri práci s drevom sa uistite, že drevo neobsahuje triesloviny, takéto drevo by mohlo pri použití Hranicoll D3 zmeniť farbu.

Po použití môžete stroje a zariadenia vyčistiť studenou alebo teplou vodou s pomocou čistiaceho koncentrátu Hraniclean 07.

Ďalšie informácie nájdete v technickom a bezpečnostnom liste.

Balenie a skladovanie:

Skladovať v originálnych a dobe uzatvorených obaloch v suchom a chladnom prostredí (15 -25°C). Chrániť pred mrazom! Spotrebovať do 6 mesiacov od dátumu plnenia.