DrevodekoryPoložiek: 49

HD 411032 - buk dunajský perl.

22mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41381 - buk Bavaria gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41876 - buk svetlý gravír

22mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 421792 - calvados perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42344 - čerešňa gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42435 - čerešňa gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42507 - čerešňa gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 441145 - dub hladký

22mm MC, 45mm MC, 635mm MC, 22mm lep. MC, 45mm lep. MC

HD 44302 - dub morený gravír

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44623 - dub čierny gravír

22mm, 45mm, 635mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44748 - dub gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44757 - dub prírodný gravír

22mm, 45mm, 650mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 448921 - dub svetlý gravír

22mm, 45mm, 635mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 46375 - javor gravír

22mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 46437 - javor perl.

45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 47800 - jabloň čokoládová gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48364 - orech gravír

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48722 - orech gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48729 - orech gravír

22mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48775 - mahagón gravír

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 49417 - strieborná hladká

22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm lep. MC

HD 49509 - aluminium perl.

22mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 498404 - surf čierny hladký

22mm, 45mm, 635mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 49859 - platina hladká

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

Položiek: 49