DrevodekoryPoložiek: 78

HD 41045 - buk westfalen perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 411032 - buk dunajský perl.

22mm, 33mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 411586 - buk parený perl.

22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm lep. MC, 45mm lep. MC

HD 41332 - buk gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41344 - buk figurálny gravír

22mm, 45mm, 650mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41381 - buk Bavaria gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41399 - buk Buchlov perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41801 - buk svetlý gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 41876 - buk svetlý gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 421354 - hruška tmavá perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 421625 - calvados tmavý perl.

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 421764 - hruška svetlá perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 421792 - calvados perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 421951 - calvados perl.

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 423129 - slivka tmavá hladká

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42344 - čerešňa gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42435 - čerešňa gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42507 - čerešňa gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 42810 - hruška gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 429345 - čerešňa americká perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 43352 - jelša gravír

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 43685 - jelša gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 439411 - jelša podunajská perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 441145 - dub hladký

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44302 - dub morený gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44327 - dub svetlý gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44328 - dub natural gravír

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44336 - dub koňak gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44354 - dub hrčatý gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44623 - dub čierny gravír

22mm, 45mm, 635mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44704 - dub hrčatý gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44740 - dub horský svetlý gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44748 - dub gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44757 - dub prírodný gravír

22mm, 45mm, 650mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 44830 - dub real gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 45301 - brest gravír

22mm, 640mm, 22mm lep.

HD 45396 - smrek hrčatý gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 45600 - borovica svetlá gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 461521 - javor perl.

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 46375 - javor gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 46437 - javor perl.

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 471715 - breza snežná perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 471793 - jabloň perl.

45mm, 22mm lep.X, 45mm lep.

HD 471795 - jabloň perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 47431 - jabloň perl.

22mm lep., 45mm lep.

HD 47800 - jabloň čokoládová gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48323 - mahagón gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48364 - orech gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48409 - orech gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48722 - orech gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48729 - orech gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48771 - ružové drevo gravír

22mm, 45mm, 685mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48775 - mahagón gravír

22mm, 45mm, 650mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48776 - mahagón tmavý gravír

22mm, 45mm, 650mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48829 - orech gravír

22mm, 45mm, 640mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 48860 - orech klasik gravír

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 49417 - strieborná hladká

22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm lep., 22mm lep. MC, 45mm lep. MC

HD 49509 - aluminium perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 49837 - aragon perl.

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 498404 - surf čierny hladký

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 49859 - platina hladká

22mm, 45mm, 525mm, 22mm lep., 45mm lep.

HD 499945 - multiplex čerešňa hladký

22mm, 45mm, 22mm lep., 45mm lep.

Položiek: 78