DrevodekoryPoložiek: 50

HD 61325 - buk FALC

HD 61325 - buk FALC

60mm, 670mm 610mm, 60mm lep.

HD 61381 - buk FALC

HD 61381 - buk FALC

60mm, 510mm 540mm, 690mm 360mm, 60mm lep.

HD 616027 - buk FALC

HD 616027 - buk FALC

60mm, 670mm 380mm, 60mm lep.

HD 62344 - čerešňa FALC

HD 62344 - čerešňa FALC

60mm, 670mm 610mm, 60mm lep.

HD 62435 - čerešňa FALC

HD 62435 - čerešňa FALC

60mm, 650mm, 60mm lep.

HD 62507 - čerešňa FALC

HD 62507 - čerešňa FALC

60mm, 690mm 590mm, 60mm lep.

HD 631502 - jelša FALC

HD 631502 - jelša FALC

60mm, 615mm 435mm, 60mm lep.

HD 63797 - jelša FALC

HD 63797 - jelša FALC

60mm, 650mm, 60mm lep.

HD 64201 - dub FALC

HD 64201 - dub FALC

60mm, 670mm 610mm, 60mm lep.

HD 64709 - dub FALC

HD 64709 - dub FALC

60mm, 570mm 480mm, 60mm lep.

HD 65401 - smrek FALC

HD 65401 - smrek FALC

60mm, 60mm lep.

HD 66001 - javor FALC

HD 66001 - javor FALC

60mm, 60mm lep.

HD 681555 - wenge FALC

HD 681555 - wenge FALC

60mm, 670mm 610mm, 60mm lep.

HD 682995 - orech FALC

HD 682995 - orech FALC

60mm, 640mm, 60mm lep.

HD 68337 - macore FALC

60mm, 60mm lep.

HD 683734 - orech Dijon FALC

HD 683734 - orech Dijon FALC

60mm, 635mm, 60mm lep.

HD 68454 - orech Lyon FALC

HD 68454 - orech Lyon FALC

60mm, 640mm, 60mm lep.

HD 68505 - orech FALC

HD 68505 - orech FALC

60mm, 640mm, 60mm lep.

HD 685178 - wenge FALC

HD 685178 - wenge FALC

60mm, 640mm, 60mm lep.

HD 69449 - makasar FALC

HD 69449 - makasar FALC

60mm, 635mm, 60mm lep.

Položiek: 50