HD 77130 dýha breza multipl. 6792

HD 77130 - dýha breza multipl. 6792

HD 77130 dýha breza multipl. 6792

Rozmery Návin kolies
24x1mm 50 m
34x1mm 50 m
42x1mm 50 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.