HD 75130 dyha smrek

HD 75130 - dyha smrek

HD 75130 dyha smrek

Rozmery Návin kolies
24x2mm 50 m
42x2mm 50 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.