HD 71030 dyha buk

HD 71030 - dyha buk

HD 71030 dyha buk

Rozmery Návin kolies
24x1mm 50 m
24x2mm 50 m
34x2mm 50 m
42x1mm 50 m
42x2mm 50 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.