VrstvenéPoložiek: 22

HD 71030 - dyha buk

HD 71030 - dyha buk

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 71531 - dyha buk polofl.bez zrka

HD 71531 - dyha buk polofl.bez zrka

23x2mm tupý 2500mm, 54x2mm tupý 2500mm

HD 73030 - dyha jelša

HD 73030 - dyha jelša

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 74030 - dyha dub americký

HD 74030 - dyha dub americký

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x1mm, 42x2mm

HD 74130 - dyha dub európsky

HD 74130 - dyha dub európsky

24x1mm, 24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75030 - dyha borovica

HD 75030 - dyha borovica

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75130 - dyha smrek

HD 75130 - dyha smrek

24x2mm, 42x2mm

HD 75330 - dyha červ.smrek

HD 75330 - dyha červ.smrek

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75630 - dyha zirbe

HD 75630 - dyha zirbe

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 75730 - dyha smrek antik

HD 75730 - dyha smrek antik

24x1,8mm, 34x1,8mm, 42x1,8mm

HD 76030 - dyha jaseň

HD 76030 - dyha jaseň

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 76130 - dyha javor európsky

HD 76130 - dyha javor európsky

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 77030 - dyha breza

HD 77030 - dyha breza

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 78030 - dyha orech americký

HD 78030 - dyha orech americký

24x2mm, 34x2mm, 42x2mm

HD 78330 - dyha wenge

HD 78330 - dyha wenge

24x2mm, 42x2mm

Položiek: 22