HD 76120 dyha javor európsky

HD 76120 - dyha javor európsky

HD 76120 dyha javor európsky

Rozmery Návin kolies
23mm lep. 50 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.