HD 75220 dyha limba

HD 75220 - dyha limba

HD 75220 dyha limba

Rozmery Návin kolies
43mm lep.* 50 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.