HD 74025 dyha dub am. FALC

HD 74025 - dyha dub am. FALC

HD 74025 dyha dub am. FALC

Rozmery Návin kolies
60mm lep. 200 m
65mm lep. 200 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.