HD 72025 dyha čerešňa am. FALC

HD 72025 - dyha čerešňa am. FALC

HD 72025 dyha čerešňa am. FALC

Rozmery Návin kolies
60mm lep.


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.