HD 71025 dyha buk FALC

HD 71025 - dyha buk FALC

HD 71025 dyha buk FALC

Rozmery Návin kolies
60mm lep. 200 m
65mm lep. 200 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.