HD 71020 dyha buk

HD 71020 - dyha buk

HD 71020 dyha buk

Rozmery Návin kolies
22mm lep. 50 m
23mm lep. 50 m
30mm lep. 50 m
35mm lep. 50 m
43mm lep. 50 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.