Tenké s lepidlomPoložiek: 19

HD 71020 - dyha buk lep.

22x0,6mm, 23x0,6mm, 30x0,6mm, 35x0,6mm, 43x0,6mm

HD 71025 - dyha buk FALC lep.

60x0,38mm, 65x0,38mm

HD 71026 - dyha buk FALC rad. lep.

60x0,38mm lep. kvalita C

HD 72020 - dyha čerešňa amer. lep.

23x0,6mm, 30x0,6mm, 43x0,6mm, 45x0,6mm

HD 73020 - dyha jelša lep.

23x0,6mm, 43x0,6mm

HD 74020 - dyha dub am. lep.

22x0,6mm, 23x0,6mm, 30x0,6mm, 35x0,6mm, 43x0,6mm

HD 75120 - dyha smrek lep.

23x0,6mm, 43x0,6mm

HD 76020 - dyha jaseň lep.

23x0,6mm, 43x0,6mm

HD 77020 - dyha breza lep.

23x0,6mm, 43x0,6mm

Položiek: 19