HD 78010 dyha orech am.s flisom

HD 78010 - dyha orech am.s flisom

HD 78010 dyha orech am.s flisom

Rozmery Návin kolies
23mm 200 m
43mm 200 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.