HD 74015 dyha dub am. FALC flis

HD 74015 - dyha dub am. FALC flis

HD 74015 dyha dub am. FALC flis

Rozmery Návin kolies
60mm 200 m


Pri objednávaní dýhových hrán, je potrebné počítať s možnými odlišnosťami vo farebnosti pri pozdĺžnom nadpajani, nakoľko ide o prírodné materiály.

Reklamácia sa na odlišnosti  nevzťahuje.