JOWAT 401.10

JOWAT - 401.10

JOWAT 401.10BÁZA
Organické rozpúšťadlo 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vzhľad = bezfarebný
Rozpúšťadlo = žiadne 

OBLASŤ POUŽITIA
Riedidlo pre horľavé polychlóroprénové lepidlá.
Špeciálny čistiaci prostriedok pre tavné lepidlá.


Doporučené produkty

HRANIFIX - kontaktné lepidlo

17 kg kanister, 51 kg, 500 ml aerosol

JOWAT - 445.00

1 l, 4 kg, 10 kg