POZOR ZMENA DEKORU HD 241145! Číslo nového dekoru je HD 243145.

HD 290900 ABS Artwood hladké

HD 290900 - ABS Artwood hladké

HD 290900 ABS Artwood hladké


Zodpovedajúce laminované dosky