HD 241176 ABS dub Hal. gr. HotAir

HD 241176 - ABS dub Hal. gr. HotAir

HD 241176 ABS dub Hal. gr. HotAir

Rozmery Návin kolies
23x1mm AdvE 200 m

Zodpovedajúce laminované dosky